فرهنگ اصطلاحات وقف در امپراتوري عثماني


  پدیدآورنده: بركي ◄ Berki علي همت ◄ , Ali Himmet
  ناشر: قم بنياد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف مجمع ذخائر اسلامي
  سال انتشار: 2016م. ◄ = 1395.
  موضوع: وقف تاريخ امپراتوري عثماني، 1288 - 1918م. واژه نامه ها
  شماره رکورد: 6305
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1400/3/31
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5

سيستم هاي مخابراتي-

پدیدآورنده: كارلسون ◄ Carlson بروس ◄ , A. Bruce
ناشر: تهران : نص
سال انتشار: 1381

مهارت هاي رفتار درماني شناختي

پدیدآورنده: گرگوري ◄ Gregory ◄ راجي باري ام. ◄ , Barry M. ◄ ، عليرضا
ناشر: تهران كتاب ارجمند ارجمند
سال انتشار: 1395

زيست شناسي قارچ ها

پدیدآورنده: ديكن ◄ Deacon ج. دبليو. ◄ , J. W.
ناشر: تهران مركز نشر دانشگاهي
سال انتشار: 1391

توجه آگاهي و پذيرش در زوج درماني و خانواده درماني

پدیدآورنده: گهارت ◄ Gehart دايان آر. ◄ , Diane R.
ناشر: تهران كتاب ارجمند ارجمند
سال انتشار: ٬ 1396

تاريخ و فرهنگ ساساني

پدیدآورنده: دريايي ، تورج
ناشر: تهران ققنوس
سال انتشار: 1382

مكتب اجتهادي آخوند خراساني

پدیدآورنده: محقق داماد ◄ Mohaghegh Damad سيدمصطفي ◄ , S. Mostafa
ناشر: تهران مركز نشر علوم اسلامي
سال انتشار: 1397

شيمي تجزيه دستگاهي

پدیدآورنده: مقيمي ، علي
ناشر: تهران پوران پژوهش
سال انتشار: 1398

شيمي آلي /

پدیدآورنده: سارا، سعيدي، 1366 -
ناشر: تهران پوران پژوهش
سال انتشار: 1395

شيمي تجزيه 1و2: مجموعه شيمي

پدیدآورنده: مقيمي علي
ناشر: تهران پوران پژوهش
سال انتشار: 1394

شيمي آلي.-

پدیدآورنده: اسلامي ، محمدرضا
ناشر: تهران پوران پژوهش
سال انتشار: 1398

فهرست